วิธีการจองคิวขนส่ง เพื่อถ่ายใบขับขี่ สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ | Thai Drive Exam

วิธีการจองคิวขนส่ง เพื่อถ่ายใบขับขี่ สำหรับโรงเรียนสอนขับรถ

05/04/2022 | 10884

 

เพื่อลดการแออัด และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด กรมการขนส่งทางบกจึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการจองคิว เพื่อเข้ารับบริการในแต่ละสาขา บทความนี้จะเป็นขั้นตอน สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการเรียนขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถเท่านั้น มีขั้นตอนดังนี้

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th จะพบกับหน้าล็อกอิน หากท่านไม่เคยใช้งานระบบ ให้กดลงทะเบียน แต่หากเคยใช้ระบบแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 4

 

 

2. เลือก "คนไทย"

 

 

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนแล้วกด "ยืนยัน"

 

 

4. เมื่อท่านลงทะเบียน หรือมีรหัสเข้าใช้งานอยู่แล้ว ให้ทำการป้อนเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน แล้วเข้าสู่ระบบ

 

 

5. เมื่อเข้าสู่ระบบ จะมีรายชื่อกรมขนส่งแต่ละสาขาแสดงขึ้นมา

 

 

6. ท่านสามารถพิมพ์ค้นหา และเลือกสาขาที่ท่านต้องการติดต่อ 

 

 

7. เลือก "งานใบอนุญาต"

 

 

8. เลือก "ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล"

 

 

9. เลือก "หนังสือรับรองผลการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถ"

 

 

10. เลือกประเภทยานพาหนะ

 

 

11. กด "ใบอนุญาตขับรถสูญหาย / ไม่ทราบวันหมดอายุ / ใช้หนังสือรับรองการอบรม" แล้วยืนยัน

 

 

12. เลือกประเภทหนังสือรับรอง ให้ตรงตามที่ได้รับกับโรงเรียน

 

 

13. เลือกวันที่ ที่ท่านต้องการเข้ารับบริการ สีเขียวคือวันที่สามารถเลือกได้

 

 

14. เมื่อเลือกวันที่แล้ว เลื่อนลงมาด้านล่าง จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ

 

 

15. ตรวจสอบข้อมูลการจอง หากถูกต้องกดยืนยัน

 

 

 

16. กดเครื่องหมายถูก ยินยอม และกดยืนยัน

 

 

17. จองคิวสำเร็จ