ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย เรื่อง การขับขี่และการดูแลรักษา | Thai Drive Exam

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย เรื่อง การขับขี่และการดูแลรักษา

13/10/2022 | 526763

  • ต้องให้สัญญาณแก่ผู้อื่นรับรู้
  • แซงแล้วเหยียบเบรกทันที
  • รีบเร่งเครื่องแซงอย่างรวดเร็ว
  • รีบเปลี่ยนช่องทางอย่างรวดเร็ว
  • ลดความเร็วเมื่อมีคนข้ามถนน
  • จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก
  • ลดความเร็วเมื่อถึงวงเวียน
  • ลดความเร็วเมื่อถึงที่คับขัน
  • เมื่อเร่งรีบไปทำงาน
  • เมื่อฝนตกหนัก
  • เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางในระยะต่ำกว่า 150 เมตร
  • เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน
  • หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
  • หยุดรถให้รถทางตรงวิ่งสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
  • เลี้ยวขวาได้ทันที
  • ห้ามเลี้ยวรถ
  • เติมให้สูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
  • เติมให้ต่ำกว่าที่กำหนดเล็กน้อย
  • เติมให้อยู่ในระดับที่กำหนด
  • เติมจนล้นแล้วปิดฝา
  • นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
  • ให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว
  • นิ้วมือทั้งห้ากำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด
  • นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว
  • รถเก่า แรงน้อย ต้องหลบซ้าย
  • รถทุกคันต้องวิ่งตามความเร็วที่กฏหมายกำหนด
  • รถใหม่ราคาแพง ต้องชิดขวา
  • รถวิ่งเร็วต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลา
  • ติดเครื่องฟังเสียงสายพานเครื่องยนต์
  • ใช้นิ้วมือกดสายพานเครื่องยนต์
  • ดูด้วยตาเปล่า
  • ใช้มือคลำสายพานเครื่องยนต์
  • รถบรรทุกคนโดยสารต้องขับช่องขวาสุด
  • การเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปซ้ายหรือขวาไม่ต้องดูกระจกด้านซ้ายหรือขวา
  • รถบรรทุกสิ่งของต้องขับช่องขวาสุด
  • รถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องซ้ายสุด
  • บีบแตรเตือนหลายๆ ครั้งก่อนถึงโค้ง
  • เตือนด้วยการเปิดไฟสูง-ต่ำ
  • ขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
  • ชะลอความเร็วให้เหมาะสมกับโค้ง
  • หยุดรถ
  • ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน
  • เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
  • จอดรถ
  • ขับรถนอกเขตเทศบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ขับรถตามความพอใจของตัวเอง
  • ขับช้าและชิดด้านซ้าย
  • ขับรถในเขตเทศบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ทั้งรถ A และรถ B
  • คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
  • รถคัน B
  • รถคัน A
  • แซงรถในอุโมงค์
  • ขับรถกีดขวางการจราจร
  • ขับรถคร่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ
  • ขับรถใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • รอประกันภัย
  • รอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุ
  • การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
  • น้ำสบู่
  • น้ำบาดาล
  • น้ำฝน
  • น้ำกลั่น
  • อยู่ระหว่างเกณฑ์สูง-ต่ำ ที่กำหนดไว้ข้างถังพักน้ำ
  • ครึ่งถัง
  • เติมเท่าไหร่ก็ได้
  • เต็มถัง
  • บุคคลทุกคน
  • ผู้โดยสารเท่านั้น
  • คนขับรถเท่านั้น
  • คนเดินเท้าเท่านั้น
  • ใช้ความเร็วคงที่
  • เพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่าเดิม
  • ลดความเร็วลงให้มากที่สุด
  • ควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับโค้งหรือมุมเลี้ยว
  • ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน
  • ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที
  • ห้ามเลี้ยวซ้าย
  • ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางซ้ายก่อน
  • รถ
  • ถนน
  • ผู้ขับขี่
  • สิ่งแวดล้อม
  • เปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทางมา
  • เปิดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า
  • เปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน
  • เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น
  • ขณะจะเปลี่ยนเกียร์
  • ขณะจะหยุดรถ
  • ขณะขับรถลงทางลาดชัน
  • ขณะจะสตาร์ทเครื่อง
  • ต้องขับคล่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ
  • ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด
  • ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป
  • ต้องขับรถชิดด้านขวาสุด
  • เวลาเปียกน้ำจะไม่เกาะยาง
  • ยางจะมีสีดำสนิท
  • มีรอยแตกร้าวตามแนวขอบยาง
  • ยางจะมีสีขาวนวล
  • เอาเหล็กมาตีที่หน้ายาง
  • ดูด้วยตาเปล่า
  • ใช้มือคลำ
  • ใช้เครื่องวัดลมยาง
  • ตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง เปิดไฟฉุกเฉิน
  • ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
  • ตั้งสติ จอดรถข้างทาง
  • ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
  • ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
  • ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา
  • หยุดรถให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน
  • ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉิน
  • เพื่อให้ความร้อนของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ
  • เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้น
  • เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อน
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ
  • ต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อย
  • รับประทานเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทชนิดเข้มข้น
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • เติมน้ำมันให้เต็มถัง
  • เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
  • เหยียบแบรกแรงๆ โดยไม่ต้องถอนเบรก
  • เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)
  • เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
  • ออกตัวได้เร็ว
  • จะกระตุกและดับ
  • ควบคุมกำลังรถได้ง่าย
  • รถจะแรง
  • ออกตัวดีขึ้นกว่าเดิม
  • ประหยัดน้ำมัน
  • เข้าเกียร์ง่ายขึ้น
  • ทำให้เกียร์มีเสียงดัง
  • ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • เปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถ
  • ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
  • เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
  • ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
  • สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  • สิ้นเปลืองน้ำมันพาวเวอร์
  • ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
  • ปล่อยให้รถไหลไป แล้วค่อยประคองรถ
  • เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ว่าง และติดเครื่องใหม่
  • เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่
  • เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่
  • ให้ชะลอความเร็วและขับรถชิดด้านซ้าย
  • ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปก่อน
  • แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้
  • ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน
  • หยุดรอในตำแหน่งที่จะเลี้ยวและเลี้ยวได้เมื่อปลอดภัย
  • เร่งความเร็วเพื่อเลี้ยวขวาทันที
  • ควรเลี้ยวให้ทันทีเนื่องจากมีรถคันใหญ่ขวางรถฝั่งตรงข้าม
  • ขับรถไปในช่องทางด้านขวาเพื่อทำการเลี้ยว
  • ระบบเบรก
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ระบบช่วงล่าง
  • ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
  • หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
  • จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค
  • ขับต่อไปเรื่อยๆ
  • ขั้วลบ
  • ขั้วไหนก่อนก็ได้
  • ทั้งสองขั้วพร้อมกัน
  • ขั้วบวก
  • กลับรถที่บริเวณเส้นทะแยงเหลือง
  • เข้าช่องทางให้ถูกต้องและให้กลับรถได้เมื่อปลอดภัย
  • กลับรถในบริเวณที่คับขัน
  • กลับรถช่องทางไหนก็ได้
  • ดื่มสุราก่อนออกเดินทาง
  • เตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
  • ศึกษาเส้นทางที่จะไป
  • เตรียมความพร้อมของร่างกาย
  • เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
  • แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว
  • แซงรถคันอื่นในช่องทางซ้ายเมื่ออยู่ในเขตชุมชน
  • แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพาน
  • พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
  • เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
  • พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
  • เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอ
  • ไม่มีรถสวนทางมา
  • ทางเดินรถกว้างมาก
  • ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
  • ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง
  • ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย
  • ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  • ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  • ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
  • บริเวณบนสะพาน
  • ระยะ 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
  • เขตปลอดภัย
  • ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
  • หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายไปได้
  • หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป
  • เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
  • รถจักรยานยนต์ถูกบดบังจากสิ่งกีดขวางได้ง่าย
  • รถจักรยานยนต์มักจะใช้ความเร็วมากกว่ารถยนต์
  • รถจักรยานยนต์มีสิทธิ์ไปก่อน
  • ตำรวจสายตรวจมักจะใช้รถจักรยานยนต์
  • หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร
  • ขับรถผ่านไปโดยเร็ว
  • ให้เสียงสัญญาณแตรเตือนและขับผ่านไปได้
  • หยุดรอสัญญาณไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน
  • ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด
  • ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด
  • มีผลให้เป็นฝ่ายถูก
  • จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน
  • รถเสียหรือรถเกิดอุบัติเหตุ
  • ปิดได้ตลอดเวลา
  • มีหมอก
  • ผ่านทางแยก
  • ใช้คนดันไป
  • ใช้รถดันไป
  • ใช้สายพ่วงลากจูงไป
  • ใช้วิธีการยกหน้าหรือยกท้ายลากไป
  • ขับรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
  • ขับรถชิดขอบด้านขวา
  • ขับรถที่บริเวณไหล่ทาง
  • ขับรถชิดขอบด้านซ้าย
  • พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆ
  • เปิดวิทยุฟังเพลง
  • ร้องเพลง
  • โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ
  • ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
  • กล้าได้กล้าเสีย
  • ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
  • กระต่ายตื่นตูม
  • บีบแตรไล่
  • ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
  • ใช้การวัดใจ
  • รถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน
  • ลดอุบัติเหตุ
  • จะขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น
  • เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
  • การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
  • ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก ถนนลื่น
  • ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน
  • ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
  • ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง
  • จอดรถซ้อนคัน
  • จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
  • จอดรถขวางทางเข้า-ออก
  • จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
  • เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
  • เปิดที่ปัดน้ำฝน
  • ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
  • ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ
  • จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
  • นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
  • เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
  • นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน
  • สีแดง
  • สีเขียว
  • สีเหลือง
  • สีฟ้า
  • เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่
  • ถอนคันเร่ง เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
  • ถอนคันเร่ง จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
  • ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
  • ตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง เปิดไฟฉุกเฉิน
  • ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
  • ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
  • ตั้งสติ จอดรถข้างทาง
  • ที่ปัดน้ำฝน
  • น้ำในหม้อน้ำ
  • น้ำกลั่นแบตเตอรี่
  • ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ
  • จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
  • ล้อจะล็อค และรถจะหมุน
  • รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
  • ล้อจะล็อค และรถจะหยุดทันที
  • พวงมาลัยรถจะไร้น้ำหนัก
  • พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง
  • รถหยุดกะทันหัน
  • เบรกจะไม่ทำงาน
  • ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
  • หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
  • เบรกกะทันหัน
  • เหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด
  • ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
  • ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก สามารถตัดสินใจได้ดี
  • บังคับพวงมาลัยลำบาก ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก
  • ทำให้เบรกรถสะดวก
  • กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อค
  • ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
  • ดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
  • ต้องมีสีเข้มๆ
  • ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ
  • เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
  • ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
  • เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง
  • ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมัดระวัง
  • ถอยแบบไหนก็ได้
  • ถอยเหมือนกับเดินหน้า
  • ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ
  • ขึ้นเบรกมือ-ปลดเกียร์ว่าง -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
  • ปลดเกียร์ว่าง-ขึ้นเบรกมือ-สตาร์ทเครื่องยนต์
  • เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
  • ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์
  • เกียร์ต่ำ
  • เกียร์สูง
  • เกียร์ว่าง
  • เกียร์ใดก็ได้
  • เพื่อเพิ่มกำลังของรถ
  • เพื่อหน่วงความเร็วของรถ
  • เพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์
  • เพื่อเพิ่มความเร็วของรถ
  • ลดความเร็วลง แต่เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย
  • เปิดไฟฉุกเฉิน
  • ขับรถด้วยความรวดเร็ว
  • ขับรถด้วยความเร็วปกติ
  • ขับช้าๆ ตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร
  • พยายามไม่ใช้เบรกโดยเด็ดขาด
  • พยายามขับจี้ท้ายรถคันหน้าตลอดเวลา
  • เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา
  • ฝนตกทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่
  • น้ำฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน
  • ถนนคอนกรีตดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดี
  • น้ำฝนจะชะล้างถนนให้สะอาด
  • ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
  • ทางบังคับเลี้ยว
  • ทางเลี้ยวซ้ายออกจากซอย
  • ทางกลับรถ
  • ทดสอบไฟสูง
  • ทดสอบไฟฟ้า
  • ทดสอบสัญญาณแตร
  • ทดสอบระบบเบรก
  • ขึ้นและลงใช้เกียร์ต่ำ
  • ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์สูง
  • ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์ว่าง
  • ขึ้นและลงใช้เกียร์สูง
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดื่มเหล้า
  • กินยาบ้า
  • เที่ยวดึก
  • ตรวจสภาพอากาศ
  • ต่อใบอนุญาตขับรถ
  • ดูหนังสือแผนที่ทางหลวงแผ่นดิน
  • ตรวจแรงดันลมยาง,เบรก,น้ำมันหล่อลื่น
  • เหยียบเบรกแรงๆ
  • ขับรถให้เร็วๆ
  • ขับรถช้าๆ เหยียบเบรกเบาๆ แล้วปล่อยหลายๆ ครั้ง
  • จอดรถเข้าเกียร์ว่างและเร่งเครื่องยนต์ไว้สัก 10 นาที
  • ถนน
  • ผู้ขับขี่รถ
  • สัญญาณไฟจราจร
  • ไฟส่องถนนบริเวณทางร่วมทางแยก
  • มองกระจกมองข้างด้านขวา
  • เปิดไฟเลี้ยวซ้าย หันศีรษะไปด้านซ้าย
  • มองกระจกมองข้างด้านขวา เปิดไฟเลี้ยวขวา พร้อมกับหันศีรษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถ
  • มองกระจกมองหลัง
  • หยุดรถที่ปลอดภัย เอาน้ำเย็นมาราดเครื่องยนต์
  • หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อน
  • หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเปิดฝาหม้อน้ำ เติมน้ำทันที
  • หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเอาน้ำมาราดเครื่องยนต์
  • เวลานั่งรู้สึกเหมือนรถจะกระตุกอยู่ตลอดเวลา
  • ยางล้อหน้าสึกหรอ และรถกินน้ำมันมากขึ้น
  • ประหยัดน้ำมันแต่เปลืองยาง
  • ประหยัดยางแต่เปลืองน้ำมัน
  • การมองถึงสภาพของถนนที่แตกต่างกัน
  • การมองการเคลื่อนไหวของรถและคน
  • มองไปยังสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถ
  • การมองเห็นฝูงสัตว์เลี้ยงกำลังข้ามถนน
  • ตรวจเมื่อไรก็ได้
  • ขณะที่บรรทุกของหนัก
  • ขณะวิ่งใช้งานแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง
  • ขณะที่ยางยังเย็นอยู่
  • จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน
  • เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนัก
  • เร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็ว
  • จอดรถทันที
  • ความรวดเร็วในการตัดสินใจ
  • ความเร็วในการเหยียบเบรก
  • น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้น
  • น้ำหนักบรรทุกลดน้อยลง
  • หยุดรถติดไฟแดง
  • ขับรถลงทางลาดชัน
  • จอดรถ
  • หยุดบนทางลาดชัน
  • สภาพพื้นผิวถนน
  • น้ำหนักบรรทุก
  • น้ำมันหล่อลื่น
  • ความเร็วของรถ
  • ใช้น้ำอุ่นล้างและทาจาระบี
  • ใช้น้ำส้มสายชูล้าง
  • ใช้น้ำมะนาวล้าง
  • ใช้น้ำกลั่นล้าง
  • หันเข้าหาขอบทาง
  • อยู่อย่างไรก็ได้
  • ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต
  • หันออกจากขอบทาง
  • เปิดไฟส่องสว่างหน้า
  • ขับรถช้าๆ โดยไม่ต้องเปิดไฟ
  • บีบแตรแล้วขับให้เร็วเพื่อป้องกันรถคันหลังชนท้าย
  • เปิดไฟหรี่
  • เติมให้ถึงฝาปิด
  • เติมให้สูงกว่าระดับสูงสุด
  • เติมให้อยู่ระหว่างระดับสูงสุดและต่ำสุด
  • เติมให้ต่ำกว่าระดับต่ำสุด
  • ขับรถช้าในช่องทางด้านขวา
  • ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • ไม่ให้ขับรถแซงทางด้านซ้าย
  • ขับรถอย่างรวดเร็วในช่องทางด้านขวา
  • เติมค่าที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดเพื่อความประหยัด
  • เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนตามที่ระบุไว้ในคู่มือรถ
  • เติมสูงกว่าค่าที่กำหนดเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหาย
  • เติมค่าเท่าใดก็ได้ตามความสะดวก
  • ขึ้นอยู่กับอาหารการกิน
  • ไม่ใช่
  • ใช่
  • ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่ขับขี่
  • ระบบกันสะเทือนจะนุ่มนวลมากขึ้น
  • จะใช้ระยะในการเบรกยาวขึ้น
  • เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
  • ควันไอเสียจะมากขึ้น
  • เร่งความเร็วขณะที่รถข้างหลังกำลังแซงรถของท่าน
  • ไม่แซงหากรถคันหน้ากำลังแซงอยู่
  • แซงได้หากรถข้างหน้าของท่านเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและชะลอความเร็วลง
  • ไม่แซงหากมีรถวิ่งสวนมาในระยะใกล้
  • เพราะ จะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น
  • เพราะ จะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
  • เพราะ น้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
  • เพราะ สำรองเนื้อที่การขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
  • ไฟเลี้ยว
  • ปรับกระจกมองข้าม
  • ปรับกระจกมองหลัง
  • ระบบเบรก
  • ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
  • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
  • พิจารณาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บว่ามีกี่คน
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล
  • สภาพร่างกายของผู้ขับขี่และสภาพรถไม่พร้อม
  • คนขับหลับในเนื่องจากเหนื่อยล้า
  • ขับรถในขณะมึนเมา
  • แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการมองเห็นในขณะขับรถ
  • ขับรถตรงไปข้างหน้าเพื่อหาศูนย์บริการ
  • ขับรถถอยหลังเพื่อหาที่จอดรถ
  • ชิดทางด้านขวาเพื่อจอดรถ
  • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและจอดรถชิดทางด้านซ้าย
  • ตัดต่อเครื่องยนต์
  • ระบายความร้อน
  • ช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้ลื่นไถล
  • ทำให้รถมีกำลังขับเคลื่อน
  • เครื่องแรงสตาร์ทติดง่าย
  • ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์สึกหรออย่างรวดเร็ว
  • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ยืดอายุการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  • หลีกเลี่ยงการใช้เบรกในช่วงระยะทางสั้นๆ
  • เร่วความเร็วและรักษาความเร็วให้สูงในช่วงเวลาสั้นๆ
  • หยุดรถเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้ระบบเบรกแห้ง
  • ขับรถอย่างช้าๆ ในขณะที่ค่อยๆ เหยียบเบรกเรื่อยๆ
  • ขับตามหลังในระยะกระชั้นชิด
  • คาดการณ์ไว้ว่าผู้สูงอายุที่ขับรถอยู่ข้างหน้าท่านอาจขับรถแย่
  • ตระหนักไว้เสมอว่าผู้ขับรถสูงอายุอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่ว่องไว
  • ให้สัญญาณโดยกะพริบไฟและขับแซงขึ้นหน้าเลย
  • หยุดเฉพาะเมื่อมีรถบนถนนหลัก
  • หยุดหลังเส้น และค่อยๆ เคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้มองเห็นได้ชัดขึ้น
  • หยุดเฉพาะกรณีที่เลี้ยว
  • หยุดหน้าเส้นในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  • บีบแตรเสียงดัง และขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
  • ลดความเร็วและหยุดรถด้วยความปลอดภัย เพื่อให้คนข้ามถนน
  • พยายามขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
  • เบรกหยุดรถอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คนข้ามถนน
  • อยู่ในตัวรถและปิดกระจกทั้งหมด
  • ปิดไฟทั้งหมด
  • เปิดไฟฉุกเฉิน
  • ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน
  • คาดหวังว่าผู้สูงอายุจะรอ ให้รอผ่านไปก่อนจึงข้าม
  • ระมัดระวังเพราะผู้สูงวัยอาจจะประมาณความเร็วของรถผิดพลาด
  • หยุดรถและโบกมือให้ข้ามถนน
  • เร่งความเร็วเพื่อให้ผ่านไปโดยเร็วที่สุด
  • ถามเพื่อนว่ายาที่รับประทานมีผลต่อการขับรถหรือไม่
  • ดื่มกาแฟสูตรเข้มข้น 1 ชั่วโมงก่อนการขับรถ
  • ขับเป็นระยะสั้นๆ เพื่อสังเกตุดูว่ายาที่ใช้มีผลต่อการขับรถหรือไม่
  • ตรวจสอบฉลากว่ายาที่ใช้มีผลต่อการขับรถหรือไม่
  • ให้สัญญาณแตรเสียงยาว
  • ขับไปจอดต่อท้ายให้ชิดกับรถคันหน้ามากที่สุด
  • หยุดรถให้รถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปก่อน
  • ขับไปจอดต่อท้ายรถที่เสียพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
  • หยุดรถ
  • ชะลอความเร็วและให้ทาง
  • จอดรถ
  • เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
  • ใช้เบรกมือร่วมด้วย
  • เปลี่ยนเกียร์และเหยียบเบรกขึ้นลง
  • ตรวจสอบระบบเบรกโดยเร็วที่สุด
  • เพิ่มความดันของลมยาง
  • เพื่อตรวจสอบจุดบอดด้านหลัง
  • เพื่อสามารถทรงตัวได้เมื่อทำการเลี้ยว
  • รถจักรยานยนต์ไม่มีกระจก
  • เพื่อฟังเสียงรถที่วิ่งตามมา
  • ได้เฉพาะรถสาธาณะ
  • ได้ทุกกรณี
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ไม่ควรทุกกรณี
  • ควรกะระยะในการหยุดรถและเบรกอย่างนุ่มนวล
  • ควรเบรกแบบกะชั้นชิด
  • ควรเบรกและหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาเล็กน้อย
  • ควรใช้เบรกมือและเบรกเท้าพร้อมกันเมื่อต้องการหยุดรถ
  • กะพริบไฟเพื่อบอกคนขับรถว่าปลอดภัยที่จะไปได้
  • บีบแตรเพื่อเตือนว่ามีรถอยู่
  • อดทนและเตรียมพร้อม เนื่องจากคนขับอาจตอบสนองได้ช้า
  • แซงให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
  • จอรถขวางรถคันอื่นโดยเข้าเกียร์และเบรกมือ
  • ต้องการไปทางตรงแต่ขับรถในช่องจราจรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
  • ไม่ใช่ผู้พิการแต่จอดรถในพื้นที่จอดรถของผู้พิการ
  • กลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล
  • มี แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับขี่
  • มี เช่น มึนงง เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัด
  • ไม่มี
  • ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
  • เติมยางรถยนต์ให้มากกว่าปกติ
  • เปิดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ให้แรง
  • เปลี่ยนพัดลมให้แรงขึ้น
  • ตรวจระดับน้ำในหม้อในหม้อน้ำก่อนใช้งานทุกครั้ง
  • แซงรถบรรทุกเฉพาะในกรณีที่ไม่มีรถสวน
  • แซงรถบรรทุก หากมีพื้นที่มากพอ
  • ห้ามแซงรถบรรทุกขณะอยู่ที่ทางแยก
  • ห้ามแซงรถบรรทุกจนกว่ารถบรรทุกจะเริ่มเลี้ยว
  • ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ช้าลง
  • ช่วยเร่งปฏิกิริยาการตอบสนองต่อเหตุการณ์
  • ช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับสภาวะรอบตัว
  • ทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์เพิ่มขึ้น
  • ผู้ใช้รถจักรยาน อาจจำเป็นต้องเลี้ยวซ้าย
  • ผู้ใช้รถจักรยาน อาจลงจากรถ
  • ผู้ใช้รถจักรยาน อาจหักเลี้ยวกระทันหัน
  • ผู้ใช้รถจักรยาน อาจเร่งความเร็ว
  • หากไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
  • เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
  • เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ
  • ให้รถที่มีอยู่ในทางร่วมทางแยกขับผ่านไปก่อน
  • ต้องเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง
  • ต้องทราบว่าผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บบริเวณไหน
  • ต้องให้การปฐมพยาบาลก่อนการเคลื่อนย้าย
  • ต้องเคลื่อนย้ายทันทีไม่ต้องดูอาการ
  • คาดคะเนด้วยสายตา
  • เติมเท่าไหร่ก็ได้
  • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถ
  • ใช้วิธีเคาะแล้วฟังเสียงยาง
  • เว้นระยะให้ห่างจากรถบรรทุกเพื่อที่จะสามารถเห็นด้านหน้าว่าสามารถแซงได้หรือไม่
  • กะพริบไฟเพื่อให้รถที่สวนมาให้ทาง
  • รอด้านหลังรถบรรทุก จนกว่าคนขับจะโบกมือให้สัญญาณว่าผ่านได้
  • ตามหลังอย่างกระชั้นชิดและคอยเคลื่อนที่ออกเพื่อมองถนนข้างหน้า
  • เปิดไฟต่ำเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าและรถสวนทางมา
  • เปิดไฟหน้า ไฟตัดหมอก และไฟกะพริบฉุกเฉิน
  • เปิดไฟสูง ตลอดเวลาที่ขับขี่
  • เปิดทั้งไฟหน้า และไฟตัดหมอก
  • ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่ขับขี่
  • ใช่
  • ไม่ใช่
  • ขึ้นอยู่กับอาหารการกิน
  • จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถให้ปลอดภัย
  • เหยียบคันเร่ง
  • ควรล็อกประตูรถทุกบาน
  • มองกระจกหลัง
  • ให้เด็กนั่งที่นั่งปกติและคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่
  • นั่งหลังที่นั่งผู้โดยสาร
  • ให้เด็กนั่งที่นั่งปกติและคาดเข็มขัดนิรภัยร่วมกับผู้ใหญ่
  • นั่งระหว่างเด็กคนอื่นๆ
  • ไม่ขับรถจี้หลังกระชั้นชิด
  • เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อวิ่งตรงบนทางแยก
  • ไม่แซงกระชั้นชิด
  • ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวเมื่อต้องการเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน
  • บีบแตรและฟังเสียงว่าปกติหรือเบาลง
  • หมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายและขวา
  • เหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์ให้ครบ
  • ออกรถ 2-3 เมตรแล้วทดสอบเบรก
  • ใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนรถพยาบาลให้รู้ว่าท่านจะไปก่อน
  • ขับผ่านไปตามปกติ
  • หยุดรอรถพยาบาลไปก่อน
  • รีบๆ ขับผ่านไปจะได้ไม่ขวางทางรถพยาบาล
  • ระบบช่วงล่าง
  • ยางรถยนต์
  • พวงมาลัย
  • เกียร์
  • รถบรรทุกควบคุมได้ยากในทางตรง
  • รถบรรทุกอาจบดบังรถทางด้านซ้ายได้
  • รถบรรทุกอาจเลี้ยวในทันทีทันใด
  • รถบรรทุกอาจบดบังรถยนต์ที่ทำการแซงได้
  • เริ่มทำการแซง
  • กะพริบไฟ
  • บีบแตร
  • เว้นระยะห่างออกไปอีก
  • คน
  • คน รถ ถนน
  • คน รถ
  • คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม
  • เลี้ยวซ้ายและเว้นระยะห่างจากคนข้ามถนนไว้
  • ให้ทางแก่คนข้ามถนน
  • บีบแตรและทำการเลี้ยว
  • หยุดและโบกมือให้คนข้ามถนนข้ามไปก่อน
  • เปลี่ยนเป็นเกียร์ 1
  • ตรวจจดูรถจักรยานยนต์ที่แทรกตามช่องว่างระหว่างรถ
  • ให้สัญญาณมือ 'ขับช้าลง'
  • บีบแตรและกะพริบไฟ
  • หยุดและใช้เบรกมือ
  • ใช้เกียร์ 1
  • ตรวจดูว่ามีรถที่กำลังจะแซงหรือไม่
  • ปิดไฟเลี้ยวขวา
  • เพื่อดูดอากาศหายใจให้เข้าปอดมากที่สุด
  • เพื่อเป็นทางออกสำหรับผู้ติดอยู่ในรถ
  • เพื่อไม่ให้กระจกรถแตก
  • เพื่อปรับความดันในรถและนอกรถให้เท่ากัน
  • เว้นระยะห่าง
  • บีบแตร
  • ทำตามรถบรรทุก
  • แซงจากทางด้านซ้าย
  • ให้ทั้งรถทางขวาและซ้ายไปก่อน
  • เลี้ยวขวาได้ทันที
  • ให้รถทางขวาไปก่อน
  • ให้รถทางซ้ายไปก่อน
  • รถคันสีขาว
  • รถที่มีความเร็วต่ำกว่า
  • รถคันสีแดง
  • รถที่มีความเร็วสูงกว่า
  • ชะลอความเร็วและเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ
  • เพิ่มความเร็ว
  • ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
  • บีบแตรเพื่อเร่งให้คนรีบเดิน
  • ขับรถชิดซ้าย หรือให้ทางแก่รถฉุกเฉิน
  • ขับรถจี้ท้าย และบีบแตรไล่บนทางด่วน
  • ชะลอความเร็วให้รถคันอื่นแซง
  • ใช้ความเร็วรถปกติ เมื่อมีรถคันอื่นกระพริบไฟขอทาง
  • เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ
  • ชะลอความเร็ว
  • บีบแตรเพื่อไล่คนเดินเท้า
  • หยุดรถให้คนเดินเท้าข้าม
  • ใช้ความเร็วต่ำ
  • ขับขี่อย่างระมัดระวัง
  • ขับรถด้วยความเร็วสูง
  • ไม่เบรกกระทันหันระหว่างที่ขับขี่อยู่บริเวณที่มีผิวทางชำรุด
  • รอสัญญาณไฟเขียว
  • ก่อนข้ามทางรถไฟต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้ง
  • ขับตามคันด้านหน้าไปได้เลย
  • หยุดรอเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ
  • ชะลอความเร็วและให้รถประจำทางไปก่อน
  • ไม่ต้องสนใจและขับแซงรถประจำทางไปในทันที
  • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อบอกให้รถประจำทางไปก่อน
  • บีบแตรหรือกะพริบไฟสูง
  • ระบบเบรก ABS
  • เบาะสปริงลม
  • แกนพวงมาลัยแบบยุบตัวได้
  • หมอนรองศีรษะที่ปรับระดับได้เหมาะสม
  • เปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่หมอกลงจัด
  • เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อกำลังจะเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
  • เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อรถจอดเสียอยู่บริเวณไหล่ทาง
  • เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นทราบว่าตนจะวิ่งตรงไป
  • เติมน้ำบาดาลในถังหม้อพักน้ำ
  • ควรตรวจสอบการรัดตรึงของหัวขั้วแบตเตอรี่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
  • เติมน้ำมันเครื่องโดยเติมให้อยู่ระดับบนเสมอ
  • ควรใช้น้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่
  • แจ้งกู้ภัยทางหลวง
  • จอดและสละรถทันที
  • ขับรถลงแม่น้ำข้างทาง
  • ตั้งสติและขับรถจอดข้างทาง
  • ป้องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่างๆ
  • ป้องกันการขโมยยาง
  • ป้องกันไม่ให้ใครมาเติมลม
  • ป้องกันยางแตก
  • ไม่ขับรถเกินกว่า 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • หลีกเลี่ยงการขับรถบนทางหลวงพิเศษ
  • ขับรถได้เมื่อมีคนโดยสารไปด้วยเท่านั้น
  • ให้ผู้อื่นขับรถแทน
  • ชะลอความเร็วและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
  • โทรเรียกสายด่วนรถพยาบาล
  • สังเกตการณ์อยู่บนรถ หากไม่ใช่คนรู้จักจึงขับรถไปต่อ
  • จอดรถข้างทางแสดงสัญญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวัง
  • การขับขี่จะนุ่มนวลขึ้น
  • ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ดอกยางด้านข้างจะสึกเร็วกว่าปกติ
  • ดอกยางตรงกลางจะสึกหรอเร็วกว่าปกติ
  • งดเว้นการขับขี่ เนื่องจากมีอาการง่วง
  • ขับได้แต่ต้องดื่มน้ำตามเยอะๆ
  • นั่งพัก 10 นาทีจึงสามารถขับขี่รถได้
  • สามารถขับขี่รถได้ปกติ
  • ช่วยลดอากรบาดเจ็บที่คอกรณีเกิดอุบัติเหตุ
  • ช่วยทำให้รักษาตำแหน่งท่าในการขับรถได้ดีขึ้น
  • ช่วยทำให้ผ่อนคลาย
  • ช่วยทำให้สบายมากขึ้น
  • ใส่เกียร์เดินหน้า
  • ใส่เบรกมือไว้
  • ปลดเกียร์ว่าง ไม่ใช้เบรกมือ
  • ใส่เกียร์ถอยหลัง
  • บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว
  • ชะลอให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเคลื่อนออกไปก่อน
  • ตรวจสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิ่งออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้า
  • ค่อยๆ เคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับคันหน้าพอสมควร
  • ขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
  • ขณะที่จอดรถบนเนิน
  • หลังดับเครื่องยนต์ทันที
  • ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
  • น้ำมันหมด
  • เครื่องยนต์อุณหภูมิสูงผิดปกติ
  • ไม่มีข้อใดถูก
  • หัวเทียนดับ
  • ให้สัญญาณแตร และลดความเร็วลง
  • ให้สัญญาณไฟฉุกเฉิน
  • ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย ชิดซ้าย และลดความเร็วลง
  • ให้สัญญาณไฟสูง และลดความเร็วลง
  • ขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมและให้สัญญาณไฟสูง
  • ลดความเร็วลงและเตรียมที่จะหยุดรถ
  • จอดรถและโบกมือให้เด็กไปเก็บลูกบอล
  • ขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมและให้สัญญาณแตร
  • ด้านการขับขี่
  • ด้านความปลอดภัย
  • ด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา
  • ด้านข้างๆ
  • เปิดไฟสัญญาณไฟฉุกเฉิน
  • บีบแตรไล่และพยายามขับเบียดแทรกอย่างรวดเร็ว
  • หยุดรอจนกว่ารถที่ขวางทางจะผ่านไป
  • บีบแตรอย่างต่อเนื่อง
  • น้ำกลั่นแบตเตอรี่แห้ง
  • น้ำมันเครื่องแห้ง
  • น้ำในหม้อน้ำแห้ง
  • สายพานพัดลมขาด
  • ช่วยประหยัดน้ำมัน
  • เพิ่มการทรงตัวของรถ
  • ลดการสึกหรอของผ้าเบรก
  • เพื่อเป็นการหน่วงความเร็วของรถ
  • เปลี่ยนเกียร์ขณะเข้าทางโค้ง
  • เหยียบเบรกกะทันหันขณะเข้าทางโค้ง
  • ใช้ความเร็วสูงกว่าที่กำหนด
  • ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง
  • ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
  • ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
  • ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้วแซงได้
  • ขับรถให้ช้าลง หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
  • ที่จอดรถที่ว่างอยู่
  • รถที่ตามหลังมา
  • รถที่จอดอยู่อาจเปิดประตู
  • พื้นผิวถนนที่ขรุขระ
  • ระบบระบายความร้อนเสีย
  • ระบบระบายความร้อนอยู่ในระดับดีมาก
  • เกิดความผิดปกติในระบบระบายความร้อน
  • ระดับปกติ
  • โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
  • เปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ
  • ส่งยิ้มแสดงการขอบคุณ
  • ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วแสดงการขอบคุณ
  • ขึ้นอยู่กับอาหารการกิน
  • ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่ขับขี่
  • ใช่ เพราะทำให้ร่างกายตอบสนองช้า
  • ไม่ใช่
  • ทำให้ประหยัดน้ำมัน
  • ทำให้รถวิ่งเร็วขึ้น
  • ระบายความร้อนในห้องผู้โดยสาร
  • ระบายความร้อนของเครื่องยนต์
  • ชนฟุตบาทหรือริมถนน
  • ชนแบบประสานงา
  • ชนจากทางด้านข้าง
  • ชนเดินคนเท้า
  • รับประทานยาแก้ปวด แล้วขับรถกลับบ้าน
  • ขับรถกลับบ้าน ถ้ายังมีสติ
  • รอเป็นระยะเวลาสั้นๆ แล้วค่อยๆขับรถกลับบ้าน
  • รอจนกระทั่งร่างกายมีความพร้อมในการขับรถ
  • เหยียบเบรกอย่างค่อยๆ และช้าๆ
  • เหยียบเบรกอย่างค่อยๆ อย่างรวดเร็ว
  • เหยียบเบรกอย่างช้าๆ แต่เต็มที่
  • เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วและเต็มที่
  • การขับขี่จะแข็งกระด้าง
  • ดอกยางตรงกลางจะสึกเร็วกว่าปกติ
  • ทำให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ
  • ทำให้กินน้ำมันน้อยลง
  • ขับรถตามหลังท้ายคันหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่หยุดให้คนข้ามถนน
  • แตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางข้าม
  • ขับรถแซงคันที่จอดรถให้คนข้ามและขับผ่านไปโดยเร็ว
  • บีบแตรเตือนคนที่จะข้ามถนนและเร่งความเร็วผ่านไป
  • สัปดาห์ละครั้ง
  • เดือนละครั้ง
  • ทุกครั้งก่อนใช้งาน
  • วันละครั้ง
  • ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวัง
  • ให้สัญญาณเตือนผู้คนในระแวกนั้น
  • ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
  • พยายามใช้ความเร็วคงที่ในการผ่านบริเวณนั้น
  • เครื่องยนต์อาจจะระเบิด
  • เครื่องยนต์มีเสียงดัง
  • เครื่องยนต์จะดับ
  • เครื่องยนต์มีแรงดันสูง น้ำร้อนอาจพุ่งขึ้นมา
  • ติดต่อรถช่วยเหลือฉุกเฉิน
  • พยายามให้ผู้บาดเจ็บดื่มอะไรบางอย่าง
  • เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ
  • หยุดรถคันอื่นๆ และขอความช่วยเหลือจากคนขับรถ
  • ระบบปล่อยควันเสียบกพร่อง
  • กระปุกเกียร์บกพร่อง
  • ระบบเบรกบกพร่อง
  • ระบบไฟฟ้าบกพร่อง
  • เปิดไฟเลี้ยวซ้าย และโบกมือให้รถทางด้านหลังแซง
  • เคลื่อนที่ไปติดด้านซ้ายและเส้นกลางของถนน
  • เพิกเฉยต่อคนขับรถด้านหลัง และขับต่อไปด้วยความเร็วภายใต้ที่กฎหมายกำหนด
  • ลดความเร็วลง โดยเพิ่มระยะห่างจากรถด้านหน้าเพื่อให้มีระยะหยุดรถเพียงพอ
  • ลดความเร็วลง
  • ใช้สัญญาณแตรเตือน
  • เร่งความเร็วขึ้น
  • เปิดไฟสูงเตือน
  • รถโดยสารอาจเคลื่อนที่โดยฉับพลัน
  • ผู้เดินเท้าอาจเดินออกมาทางข้างหลังรถโดยสาร
  • รถโดยสารอาจเสียอยู่
  • ไม่ต้องระวัง เนื่องจากเป็นถนนฝั่งตรงข้าม
  • นางสาว ก. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ
  • นางสาว ข. ทานยาแก้แพ้ก่อนขับรถ
  • นางสาว ค. อดนอนก่อนขับรถ
  • นาย ข ได้ยาเบาหวานแบบฉีดจึงหยุดขับรถ
  • ปรับกระจกมองข้างและมองหลังให้เหมาะสม
  • ติดตั้งเบรกที่มีสมรรถนะสูง
  • ขณะถอยหลัง ควรให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือสิ่งของอยู่ข้างหลัง
  • นั่งท่าขับรถที่ถูกต้อง
  • เร่งความเร็ว
  • ลดความเร็ว
  • เปลี่ยนทิศทาง
  • รักษาความเร็วให้คงที่
  • ขับด้วยความเร็วคงที่
  • เปิดไฟหน้าในขณะขับรถ
  • บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
  • ระยะการปรับเบรกปกติ
  • เร่งความเร็วเพื่อทิ้งระยะจากรถด้านหลัง
  • รักษาระยะและให้รถด้านหลังทำการแซง
  • โบกมือให้รถด้านหลังแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
  • ขับรถเข้าใกล้รถคันหน้า เพื่อให้รถด้านหลังไม่มีพื้นที่ในการแซง
  • ผู้บาดเจ็บที่มีน้ำหนักน้อย
  • สำหรับผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว
  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี
  • เหมาะที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉิน
  • ลดความเร็วและกะพริบไฟสูงใส่คนพิการ
  • หยุดรถให้คนพิการข้ามผ่านทางไปก่อน
  • เร่งความเร็วและขับอ้อมไปทางด้านขวาของคนพิการ
  • หยุดและให้สัญญาณแตรจนกว่าคนพิการข้ามจนพ้นทาง
  • เครื่องยนต์เย็นจัด
  • เครื่องยนต์อุณหภูมิปกติ
  • ไม่มีข้อใดถูก
  • เครื่องร้อนจัด (Over Heat)
  • ผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน
  • ผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัว
  • ผู้บาดเจ็บที่ลำตัว หรือกระดูกหัก
  • ผู้บาดเจ็บที่ขาเจ็บ แต่รู้สึกตัวดี และสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้
  • เมื่อท่านต้องการขับผ่านสี่แยกไปในทิศทางตรง
  • เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็วต่ำเนื่องจากฝนตกหนัก
  • เมื่อรถของท่านเสีย หรือ เกิดอุบัติเหตุ
  • เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็วต่ำขณะที่กำลังหลงทาง
  • ถนนยิ่งแคบยิ่งต้องขับช้าๆ และแซงด้วยความระมัดระวัง
  • ให้สัญญาณไฟเลี้ยว ก่อนแซงทุกครั้ง
  • เมื่อแซงรถคันหน้าแล้วปาดหน้าชิดซ้ายทันที
  • ไม่แซงในที่คับขันหรือเขตห้ามแซง
  • ขับรถเก่งคล่องแคล่ว
  • ขับรถช้า ใจเย็น
  • ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
  • ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
  • สายพานหย่อน
  • น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
  • ขั้วแบตเตอรี่หลวม
  • มอเตอร์สตาร์ทเสีย
  • การเติมน้ำมันควรเติมในช่วงกลางวันเท่านั้น
  • เติมน้ำมันค่าออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ไม่ได้
  • ไม่ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง
  • น้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุด
  • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ไม่สามารถขับรถได้
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไม่สามารถขับรถยนต์ส่วนตัวได้
  • ผู้ป่วยที่มีสายตาสั้น ไม่สามารถขับรถยนต์สาธารณะได้
  • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงขณะปรากฏอาการไม่ควรขับรถ
  • เพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ดีที่สุด
  • เพื่อให้มีพื้นที่ในการเร่งความเร็ว โดยจะช่วยให้ทำการแซงได้เร็วขึ้นในช่วงทางโค้งที่เป็นจุดบอด
  • เพื่อให้มีพื้นที่ให้รถคันอื่นสามารถแซงได้
  • เพื่อให้มีพื้นที่ในกรณีที่รถบรรทุกหยุด
  • เร่งความเร็วเพื่อขอทางไม่ให้กลับรถ
  • หงุดหงิด บีบแตรไล่ แต่หยุดรถให้
  • หลบรถโดยแซงไปอีกช่องทางหนึ่ง
  • มีน้ำใจชะลอความเร็วและให้ทางแก่ผู้กลับรถ
  • โบกมือให้คนนั่งรถเข็นหยุดรอ
  • ขับต่อไป
  • โบกมือให้คนนั่งรถเข็นข้ามได้
  • เตรียมพร้อมที่จะหยุด
  • จะต้องปลอดภัยไว้ก่อน โดยไม่นึกถึงรถคันอื่นบนท้องถนน
  • การป้องกันไว้ก่อน เพื่อตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์
  • ไม่จำเป็นต้องคิดอะไร เพื่อจะเกิดอุบัติเหตุค่อยแก้ไขปัญหาทันที
  • ขับรถไปตามปกติเพราะรถเรามีการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีอยู่แล้ว
  • ตรวจสอบว่าหายใจเป็นปกติหรือไม่
  • ใช้น้ำเย็นสาดใส่หน้าผู้บาดเจ็บ
  • เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังที่ที่สบายกว่า
  • ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ
  • การเหยียบเบรกและคันเร่งอย่างรุนแรง
  • การควบคุมพวงมาลัยที่ไม่ดี
  • การใช้เกียร์สูงเป็นเวลานาน
  • การเร่งความเร็วช่วงทางโค้ง
  • มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ
  • ขับรถด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ถึงปลายทางก่อนที่จะมืด
  • ทำความคุ้นเคยกับรถที่จะขับขี่ ในกรณีที่เป็นรถที่ไม่เคยขับขี่มาก่อน
  • พักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มสุรา
  • ให้เด็กนั่งที่นั่งปกติและคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่
  • เปลี่ยนเบาะนั่งสำหรับเด็กให้หันออกไปยังหน้ารถ
  • ขอให้คนโดยสารอุ้มเด็กไว้
  • ปิดการใช้ถุงลมนิรภัย
  • ใช้เทปรัดให้แน่นขึ้น
  • ทำการเปลี่ยนท่อใหม่
  • ใช้ไปได้จนกว่าจะรอยหยดของน้ำมัน
  • สลับท่อไปไว้ในท่อแรงดันต่ำ
  • เพราะรถจักรยานยนต์อนุญาตให้ต้องวิ่งทางด้านขวา
  • เพราะตำรวจจราจรมักใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
  • เพราะรถจักรยานยนต์มีสิทธิ์ใช้ทางก่อนรถยนต์เสมอ
  • เพราะรถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กและสังเกตเห็นได้ยาก
  • โรคลมชัก
  • โรคเหงือกอักเสบ
  • โรคหัวใจขาดเลือด
  • เบาหวาน (ใช้ยาฉีด)
  • เติมชนิดที่ถูกเข้าไปเพื่อทำให้เจือจาง
  • ขับไปให้หมดถังแล้วเติมชนิดที่ถูกเข้าไป
  • ทำการเปลี่ยนถ่ายออกทันที
  • ขับไปถ้ามีผลต่อเครื่องยนต์ค่อยถ่ายออก
  • ขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พ้นสัญญาณไฟแดง
  • บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้น
  • ชะลอรถและหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
  • ขับตามคันหน้าไปโดยฝ่าสัญญาณไฟแดง
  • ไม่ควรขับรถต่อไปเนื่องจากอาจเกิดไฟไหม้ได้
  • นำขวดมารองน้ำมันที่รั่วและขับต่อไป
  • ใช้เทบรัดและขับไปหาช่าง
  • ขับไปหาศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อม
  • ดูกระจกเป็นระยะ
  • มองป้ายโฆษณาบริเวณข้างทาง
  • ตรวจสอบจุดบอดของรถเป็นระยะๆ
  • มองไปข้างหน้าในระยะไกล 200-300 เมตร
  • จอดรถข้างทาง
  • เปิดไฟฉุกเฉิน
  • ตั้งสติ รีบออกจากตัวรถทันที
  • ถอดขั้วแบตเตอรี่
  • จะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้า
  • จะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง
  • จะทำให้เปลืองน้ำมัน
  • จะทำให้ผ้าเบรกไหม้
  • เพิ่มความเร็วขึ้น
  • ขับตามปกติ
  • จอดรถทันที
  • การลดความเร็วลง
  • น้ำกรด
  • น้ำยาหล่อเย็น
  • น้ำกลั่น
  • น้ำมันเครื่อง
  • เติมน้ำในถังหม้อพักน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็นลง
  • เปิดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อน
  • ปิดแอร์ เปิดหน้าต่างและจอดรถ
  • เอาน้ำราดลงไปที่เครื่องยนต์จะทำให้เครื่องยนต์เย็น
  • แจ้งกู้ภัย
  • ให้สัญญาณเพื่อเตือนให้รถอื่นทราบ
  • แจ้งประกันภัยรถยนต์
  • แจ้งตำรวจ
  • เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาก่อนและตามด้วยสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายขณะแซง
  • เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายขณะแซง
  • ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟหากรถคันหน้าขับด้วยความเร็วต่ำ
  • เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา และแซงได้เมื่อปลอดภัย
  • รอจนกว่ารถคันข้างหลังของท่านจะให้สัญญาณแตร แล้วจึงออกรถ
  • ขับรถผ่านทางแยกไปโดยเร็ว เพื่อไม่ให้รถคันหลังเสียเวลา
  • ตรวจสอบการจราจรรอบๆ ข้างก่อน เมื่อปลอดภัยจึงออกรถ
  • ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ แล้วแต่ผู้ขับขี่
  • เปลี่ยนไปเข้าเกียร์ว่าง
  • ติดเครื่องใหม่
  • เปิดไฟฉุกเฉิน
  • ทำการเบรกทันทีเพื่อไม่ให้รถไหล
  • ปรับแต่งท่อรถให้มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
  • ดัดแปลงไฟหน้ารถให้สว่างโดยผิดจากที่กฎหมายกำหนด
  • ปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดเวลาที่ขับขี่โดยไม่ต้องรอให้ตำรวจจราจรบังคับ
  • เปิดไฟฉุกเฉิน เมื่อจอดรถในที่ห้ามจอด
  • เครื่องยนต์
  • กระปุกเกียร์
  • เบรก
  • ยางรถ
  • ขับรถให้เร็วขึ้น
  • ลดความเร็ว
  • จอดรถทันที
  • ขับตามปกติ
  • ขับรถจี้ท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันรถอื่นวิ่งสวนทางเข้ามาชน
  • ขับรถย้อนศรเพื่อประหยัดน้ำมัน
  • ขับรถแล้วเจอแสงแดด ยกมือขึ้นมาป้องเพื่อป้องกันแสงเข้าตา
  • ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินที่กำหนด และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
  • เปิดไฟสูงตลอดเวลาในการขับรถเวลากลางคืน
  • แซงรถคันข้างหน้าขณะเข้าโค้ง
  • แซงด้านซ้ายในถนน 2 ช่องจราจร เมื่อรถคันหน้าขับช้า
  • เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้ทัน
  • ปลดล็อกประตูทุกบาน
  • พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์
  • หมุนกระจกให้น้ำไหลเข้ารถเพื่อปรับความดันให้เท่ากับภายนอกรถ
  • เปิดประตูเมื่อความดันภายในและภายนอกรถเท่ากัน
  • เครื่องยนต์มีอาการสะดุด
  • เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถออกตัวเร็วขึ้น
  • เมื่อหมุนพวงมาลัยจะรู้สึกหนัก
  • เมื่อรถเคลื่อนตัวจะรู้สึกว่ารถเร่งความเร็วไม่ขึ้น
  • พยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยแทรกออกมา
  • เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรง
  • บีบแตรหรือให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไป
  • ขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน
  • ใช้เกียร์ต่ำและค่อยๆเหยียบเบรก
  • ใช้เกียร์สูงและค่อยๆเหยียบเบรก
  • ใช้เกียร์สูงและเหยียบเบรกเต็มที่
  • ใช้เกียร์ต่ำและหลีกเลี่ยงการใช้เบรก
  • หากพบเห็นผู้ที่เมาแล้วขับให้ขับขึ้นไปปาดหน้า
  • หากพบรถที่ขับขี่ผิดปกติ ชะลอความเร็ว เว้นระยะห่างจากรถ ไม่เข้าใกล้หรือแซงระยะกระชั้นชิด
  • เมื่อผ่านสี่แยกในช่วงกลางคืน หากพบว่าไม่มีรถ ควรรีบเร่งความเร็วให้พ้นสี่แยก เพื่อไม่ให้เสียเวลา
  • ขับรถตามหลังอย่างกระชั้นชิด
  • เปิดไฟฉุกเฉินและนำรถจอดเข้าข้างทาง
  • นำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมมาไว้ท้ายรถของท่าน
  • ก่อกองไฟข้างทางในกรณีที่รถของท่านเสียเวลากลางคืน
  • จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
  • ขับตามรถใหญ่ในระยะกระชั้นชิด
  • รักษาระยะห่างในระยะปลอดภัย
  • แซงไปทางด้านซ้าย
  • ให้สัญญาณแตร
  • ป้องกันการแซง
  • ป้องกันรถสวนทางมา
  • ป้องกันรถจักรยานยนต์ตัดหน้า
  • ป้องกันการชนกรณีคนวิ่งข้ามตัดหน้ารถ
  • ลดความเร็วและโบกมือให้ผู้ใช้รถจักรยานข้ามไป
  • เร่งความเร็วผ่านไปและบีบแตรเตือน
  • ลดความเร็วและเตรียมหยุดให้รถจักรยานไปก่อน
  • เบรกอย่างรวดเร็วและกะพริบไฟ
  • ขณะขับในทางตรง
  • ขณะขับบนถนนที่รถขับสวนทางกัน
  • ขณะขับบนถนนเดินทางเดียว
  • ขณะที่กำลังจะเลี้ยวซ้าย
  • จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังไม่ติดเครื่อง หรือดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10 นาที
  • จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์ทันที
  • จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์อยู่
  • จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันหลังดับเครื่องยนต์ทันที
  • ทำความสะอาดหม้อน้ำ
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ
  • ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ
  • ระบายความร้อนจากผ้าเบรก
  • การขับรถในเขตชุมชนต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ
  • เมื่อวิ่งตามหลังรถคันหน้าสามารถเปิดไฟสูงได้ เพราะไม่มีผลต่อการขับขี่ของรถคันหน้า
  • เมื่อมีรถวิ่งสวนมาเวลากลางคืนควรใช้ไฟต่ำ
  • ช่วงเวลากลางคืน จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ
  • เหยียบเบรกอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดรถ
  • ตั้งกระจกให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้ตาพร่า
  • เปิดปิดไฟข้างไปมา
  • ตั้งกระจกสะท้อนไปยังคนขับรถคันอื่น
  • ลดความเร็วของรถลง
  • หยุดรถข้างทางทันที
  • เปิดไฟฉุกเฉินและรีบขับผ่านบริเวณนั้นไป
  • เร่งความเร็วของรถเพื่อให้ผ่านฝนไปให้เร็ว
  • ใช้ระยะทางมากขึ้น เวลาในการแซงเท่าเดิม
  • ใช้ระยะทางและเวลาในการแซงน้อยลง
  • ใช้ระยะทางเท่าเดิม เวลาในการแซงมากขึ้น
  • ใช้ระยะทางและเวลาในการแซงมากขึ้น
  • ขว้างกระป๋องเครื่องดื่มออกนอกตัวรถขณะรถวิ่ง
  • ทิ้งขยะบนไหล่ทางหรือเกาะกลางถนน
  • ไม่ใช้เสียงแตรไล่คนเดินเท้า
  • เปิดเพลงเสียงดังแล้วเปิดกระจกรถรบกวนผู้อื่น
  • สภาพการจราจรคล่องตัว
  • เวลากลางคืนแสงไฟสว่างเพียงพอ
  • เวลากลางวันไม่มีฝนตก
  • ฝนตก มีหมอก ถนนลื่น
  • หากท่านคิดว่าท่านขับได้เร็วกว่ารถที่สวนมาแล้ว จึงทำการแซงได้ทันที
  • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินแล้วแซงไปได้เลย
  • หยุดรอให้รถที่ขับสวนมาผ่านไปก่อนแล้วค่อยขับผ่านไปได้
  • ขับผ่านไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจรถที่สวนมา
  • เพราะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์เป็นรถที่สังเกตเห็นได้ยากเนื่องจากขนาดเล็ก
  • เพราะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์อาจต้องการจะเลี้ยวเข้าข้างทางได้
  • เพราะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์อาจจะลดความเร็วเพื่อให้ท่านเลี้ยวไปก่อนได้
  • เพราะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์อาจจะไม่เห็นว่าท่านต้องการเลี้ยว
  • เมื่อขับรถอยู่บนทางหลวงพิเศษ
  • เมื่อเข้าสู่ถนนเดินรถทางเดียว (one-way)
  • เมื่อขับรถอยู่บนทางคู่
  • เมื่อเข้าสู่ทางโค้งและทางแยก
  • ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นเข้าใจว่าเป็นรถที่ขับเร็ว
  • ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นสับสนว่ารถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินกำลังเลี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง
  • ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นคิดว่ารถกำลังเกิดอุบัติเหตุ
  • ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นคิดว่าเป็นรถที่จอดนิ่งอยู่
  • ความเร็วที่สามารถหยุดรถได้ทัน
  • ความเร็วตามความพึงพอใจ
  • ความเร็วจำกัดตามป้ายสัญญาณ
  • ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ถนน
  • ให้สัญญาณไฟเฉพาะเลี้ยวขวาเท่านั้น
  • ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไป
  • ให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา
  • ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซ้าย
  • ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
  • กรองน้ำมันเครื่อง
  • ฝาเติมน้ำมันเครื่อง
  • อ่างน้ำมันเครื่อง
  • ใช้ยางรถที่มีลมยางน้อยเกินไป
  • ใช้ยางรถที่ต่างยี่ห้อกัน
  • ใช้ยางรถใหม่
  • ใช้ยางรถที่มีลมยางมากเกินไป
  • ชะลอความเร็วลงจนท่านคิดว่าปลอดภัย
  • ขับให้ใกล้เคียง 100 กม.ต่อชั่วโมง
  • ออกจากเส้นทางนั้น
  • หยุดรถของท่านทันที
  • เปิดไฟฉุกเฉิน
  • ชะลอรถแล้วมองซ้าย-ขวา
  • ยกมือขอทาง
  • เร่งความเร็วแล้วบีบบแตรขอทาง
  • ใช้สัญญาณแตรเสียงสั้นเพื่อเตือน
  • ใช้สัญญาณไฟสูงเพื่อเตือน
  • ชะลอความเร็วลง และสังเกตุซ้ายขวาเพื่อความปลอดภัย
  • ใช้สัญญาณแตรเสียงยาวเพื่อเตือน
  • รีบเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
  • จอดรถทันที
  • ลดความเร็วลง ชิดซ้าย เปิดช่องทางให้แซง
  • บีบแตร และให้สัญญาณไฟกะพริบรถคันที่สวนทางมา
  • คาดคะเนว่าเราขับรถอย่างไร
  • คาดคะเนว่ารถเราจะเกิดอุบัติเหตุไหม
  • คาดคะเนว่าคนที่ใช้ถนนจะเคลื่อนไหวไปอย่างไร
  • คาดคะเนว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหน
  • หยุดรถ โดยให้ส่วนหน้าของรถต้องไม่ล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถที่สวนทางกัน
  • เว้นระยะจากรถด้านหลังให้เพียงพอ
  • ขับรถให้อยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายของถนน
  • หยุด จากนั้นใช้เบรกมือและเลือกใช้เกียร์ต่ำ
  • พยายามขับรถเข้าไปให้ใกล้กับรถค้นหน้าเพื่อให้รถค้นหน้าเห็นรถเราได้ชัดเจน
  • เปิดไฟฉุกเฉินขณะทำการแซงรถค้นหน้า
  • ทิ้งระยะห่างระหว่างรถค้นหน้าให้มากกว่าปกติ
  • ใช้ไฟสูงตลอดทางของการขับรถ
  • อย่างน้อย 4 เมตร เหลือพื้นที่ให้รถบรรทุก
  • อย่างน้อย 1 เมตร เพราะอาจมีรถคันอื่นเปิดประตู
  • อย่างน้อย 2 เมตร เหลือพื้นที่ให้รถยนต์แซง
  • อย่างน้อย 3 เมตร เหลือฟื้นที่ให้รถจักรยานยนต์แซง
  • ถอยหลังเข้าก่อนที่คนข้ามถนนจะเริ่มข้าม
  • บีบแตรเพื่อเตือนคนข้ามถนน
  • ให้ทางแก่คนข้ามถนน
  • ได้โบกมือให้คนข้ามถนนหยุดรอ
  • เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาที่ฝนตก
  • ใช้อัตราความเร็วที่ปลอดภัย
  • เปิดไฟหน้า
  • ทิ้งช่วงห่างจากรถค้นหน้า เผื่อไว้มากๆ
  • หยุดรอที่สัญญาณไฟจนกว่าสัญญาณฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
  • รักษาคามเร็วเดิมและให้สัญญาณแดร
  • เร่งความเร็วเพื่อให้ผ่านทางข้ามไปให้เร็วที่สุด
  • ลดความเร็ว จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีเด็กข้ามถนนแล้วจึงไปต่อ
  • เบรกจะใช้ไม่ได้
  • ยางรถจะแบน
  • พวงมาลัยจะเกิดการสั่น
  • พวงมาลัยจะดึงไปยังด้านใดด้านหนึ่ง
  • ระมัดระวังผู้โดยสารที่ลงจากรถโดยสารประจำทาง
  • บีบแตร
  • เร่งความเร็วแซงรถประจำทางไป
  • ตามหลังรถโดยสารประจำทางอย่างกระชั้นชิด
  • ทานอาหารร้อน ๆ ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ดื่มนมก่อนดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
  • ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ติดเครื่องยนต์ไว้
  • ดับเครื่องยนต์
  • ลงจากรถและเดินออกให้ไกล
  • ไม่ต้องทำอะไร
  • ใช้ครัชร่วมกับคันเร่ง
  • ใช้เบรกเท้าเท่านั้น
  • ใช้ทั้งเบรกมือและเบรกเท้า
  • ใช้เบรกมือเท่านั้น
  • ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อน
  • ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
  • ให้รถทางข้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
  • ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน
  • เครื่องร้อนจัด
  • เครื่องเย็น
  • เปิดถังพักสำรองหม้อน้ำเพื่อเดิมน้ำ
  • เปิดตอนเช้าขณะยังไม่ติดเครื่องยุนต์
  • แซงทางด้านซ้าย
  • เคลื่อนที่เข้าใกล้ขึ้น
  • ขับตามหลัง
  • แซงทางด้านขวา
  • บีบแตรทักทาย
  • เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
  • ควรสังเกตจากทั้งบนถนนและทางเท้าเป็นพิเศษ
  • เว้นระยะห่างให้เพียงพอ
  • การเคลื่อนที่ของรถ หรือคนเดินเท้า
  • สภาพผิวจราจร
  • ลักษณะทางภูมิประเทศ
  • ความไม่พร้อมของผู้ขับขี่
  • เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยทันที
  • ประเมินสถานการณ์สงบสติอารมณ์
  • ผู้ช่วยเหลือต้องแน่ใจว่าเราปลอดภัย
  • ประเมินผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต มีจำนวนเท่าใด
  • ทดสอบไฟสูงต่ำ
  • ทดสอบไฟเลี้ยวหลาย ๆ ครั้ง
  • ทดสอบสัญญาณแตร
  • ทดสอบเบรกหลาย ๆ ครั้ง
  • ขับรถตามปกติ
  • ลดปริมาณยาที่ทานลง
  • นำยาติดตัวไปด้วยทั้งหมดเมื่อท่านขับรถ
  • ไม่ขับรถหลังจากทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วง
  • รีบเร่งเครื่องแล้วแซงได้เลย
  • ให้สัญญาณไฟก่อน
  • เปิดไฟฉุกเฉินแล้วแซงได้เลย
  • ให้ดูกระจกก่อน ทั้งด้านข้างและด้านหลังเพื่อตรวจสอบจุดบอด
  • สามารถหยุดรถได้ทันท่วงที
  • มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูง
  • ความรุนแรงในการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
  • สิ้นเปลืองพลังงาน
  • คนผู้นั้นมีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิต
  • คนผู้นั้นจะเสียชีวิตทันที
  • คนผู้นั้นจะไม่เป็นอะไรเลย
  • คนผู้นั้นมีโอกาสเจ็บแต่ไม่เสียชีวิต
  • ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
  • บีบแตรเพื่อให้รถคันหน้าเคลื่อนตัว
  • แซงโดยทันที
  • ชะลอรถและแซง
  • ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
  • เร่งความเร็วผ่านไปทันที
  • เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ
  • ขับต่อไปโดยไม่ต้องระวังสิ่งใด
  • ขับในระยะปกติเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่ในการใช้ถนน
  • เว้นระยะให้มากขึ้น เพื่อในกรณีที่รถจักรยานยนต์หักเลี้ยวเพื่อหลบหลุมที่พื้น
  • ขับตามระยะกระชั้นชิด เพื่อที่รถจักรยานยนต์จะได้มองเห็นผ่านกระจก
  • แซงในทันที
  • บีบแตรก่อนทีจะแซง
  • แชงซ้าย ถ้ามีพื้นที่ให้สามารถแซงได้
  • กระพริบไฟเพื่อเตือนรถค้นข้างหน้า
  • ขับอยู่ข้างหลังต่อไปและไม่ทำการแซง
  • เมื่อทำการหยุดรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • เมื่อขับรถบนถนนที่มีผิวถนนดี
  • เมื่อขับรถลงทางลาดชัน
  • เมื่อทำการหยุดรถในสถานการณ์ปกติ
  • คนขับรถจักรยานยนต์อาจหยุดกระทันหัน
  • คนขับรถจักรยานยนต์อาจถูกพัดมาด้านหน้ารถ
  • คนขับรถจักรยานยนต์อาจขับเร็วกว่าปกติ
  • คนขับรถจักรยานยนต์อาจขับออกกระทันหันเพื่อหลีกเลี่ยงลม
  • ขับออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลา
  • หยุดรอให้รถในทางหลักและคนเดินเท้าไปก่อน
  • บีบแตรเพื่อขอทางจากรถคันอื่น
  • ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้
  • ลดความเร็วลงและขับด้วยความระมัดระวัง
  • หยุดรถแล้วหลึกเลียงสันทางนั้น
  • เปิดไฟฉุกเฉิน ใช้ความเร็วปกติ
  • เร่งความเร็ว
  • เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ
  • ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถคอย
  • ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม
  • ไม่บรรทุกของเกินพิกัด
  • อาจมีคนขายพวงมาลัย
  • รถข้างหน้าอาจจะดับ
  • การจราจรติดชัด
  • อาจจะไปชนกับรถที่วิ่งผ่าฝืนสัญญาณไฟแดงมาอีกทาง
  • ทำให้ระบบเบรกทำงานดีขึ้น
  • ทำให้แอร์ในรถเย็นขึ้น
  • ทำให้เครื่องยนต์ติด
  • ทำให้หมุนพวงมาลัยได้ดี
  • เพื่อตรวจดูรถที่ออกมา
  • เพื่อมองหาคนข้ามถนนที่กำลังจะข้าม
  • เพื่อตรวจดูว่าถนนรองว่าง
  • เพื่อตรวจหารถที่จะทำการแซง
  • เพื่อช่วยให้รถบรรทุกหยุดได้ง่ายขึ้น
  • เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากแรงดูดระหว่างรถ
  • เพื่อให้สามารถกันลมได้ดีขึ้น
  • เพื่อให้คนขับรถบรรทุกสามารถมองเห็นรถของท่านจากกระจกได้
  • เมื่อแท็กซี่อาจหยุดกะทันหัน แก้ไขโดยเว้นระยะห่างให้เหมาะสม
  • เมื่อรถจอดกลางถนนอาจมีคนเปิดประตูแก้ไขโดยให้สัญญาณและลดความเร็ว
  • เมื่อเห็นทางโค้งอาจมีรถวิ่งกินเลนมา แก้ไขโดยลดความเร็ว
  • เมื่อเจอทางสามแยก แก้ไขโดยบีบแตรและเร่งความเร็วชิงเลี้ยวก่อน
  • รถคันไหนไปก่อนก็ได้ หากมาถึงก่อน
  • ให้รถคันสีเขียวไปก่อน
  • ให้รถคันสีน้ำเงินไปก่อน
  • รถค้นไหนไปก่อนก็ได้ หากมีความเร็วสูงกว่า
  • เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อให้รถดับเพลิงรู้ว่าท่านจะไปก่อน
  • รอให้รถดับเพลิงไปก่อนแล้วจึงเลี้ยว
  • เลี้ยวไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจรถดับเพลิง
  • เลี้ยวขวาไปก่อนรถดับเพลิงจะมาถึง
  • ขับรถออกจากช่องจอดรถได้ทันที
  • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
  • ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านขวา
  • ลดกระจกแล้วโบกมือชะลอความเร็ว
  • กะพริบไฟเมื่อเข้าใกล้
  • ให้สัญญาณไฟเลี้ยวช้าย แล้วโบกให้รถโดยสารประจำทางออกไปก่อน
  • รีบแซงก่อนที่รถโดยสารประจำทางจะออกมา
  • ยอมให้รถโดยสารประจำทางออกมาก่อน
  • รอจนกว่ารถข้างหน้าของท่านจะเคลื่อนตัว แล้วจึงขับรถผ่านไปได้
  • พยายามขับแทรกไปทางขวาของรถคันหน้า
  • ขับรถเข้าไปตรงกลางแยก แล้วรอจนกว่ารถข้างหน้าจะเคลื่อนตัว
  • ขับรถเข้าไปต่อคันหน้า
  • รถที่มาถึงทางแยกก่อน
  • รถคันสีเหลือง
  • รถที่มีความเร็วสูงกว่า
  • รถคันสีแดง
  • มองกระจกข้าง ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา และเปลี่ยนช่องทางเมื่อปลอดภัย
  • มองกระจกข้าง ให้สัญญาณไฟฉุกเฉิน และเปลี่ยนช่องทางเมื่อปลอดภัย
  • เร่งความเร็วไปข้างหน้าและรีบเปลี่ยนช่องจราจร
  • เร่งความเร็วขึ้นและแซงโดยไม่ต้องมองกระจกข้าง
  • พยายามจะแซงจักรยานก่อนที่จะถึงทางเลี้ยว
  • ชะลอคามเร็วจนกว่าจักรยานจะผ่านทางเลี้ยว
  • ทำการเลี้ยวโดยไม่ต้องสนใจจักรยาน
  • จอดรถเพื่อรถคนขี่จักรยานจะผ่านทางเลี้ยว
  • บีบแตรเพื่อให้รถคันหน้าเร่งความเร็ว
  • ขับต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม
  • ลดความเร็วลง และให้ทางแก่รถที่เลี้ยวออกมา
  • เปิดไฟฉุกเฉินและขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว